ARROAKO ESKOLAKO OBRAK HASI DIRA ITXURA HARTZEN

Arroako Eskola berriaren obrak martxa onean doaz. Eskola itxura hartzen hasia da dagoeneko. 

Aurreikuspenak betetzen badira 2019-2020 ikasturteari bertan ekin ahal izango dio Arroako Eskola Komunitateak.