Formakuntza

Garrantzi berezia hartzen du formazioak Eskola Txikietan. Eskola Txikia, gaur egun, adin aniztasuna bultzatzen duen tamaina txikiko eskola dela, landa eremu batean kokatua, eta 3 ezaugarri horiek tarteko lan on bat egiteko aukera ugari eta anitzak dituela diogu. Ba, ezinbestekoa bihurtu zaigu adin aniztasunaz, txikitasunaz eta landa eremuan kokatuta aritzeaz formazioa pentsatzea, diseinatzea eta aurrera eramatea. Geure arteko hausnarketan, proposamen ezberdinen ikerketan, esperientzien ezagutzan… oinarritutako formaziorako eta interakziorako saioak antolatzen ditugu, bai irakasleen arloan, baita gurasoen arloan ere. Lan horri esker, gure eguneroko errealitate eta ezaugarriei hobeto erantzuten ari garela ikusten dugu.  

Irakasleen formazioa

Mamia

Eskola Txikietara etortzen diren maisu maistra berriei Eskola Txikien ibilbideari buruzko oinarrizko ideiak azaltzea eta eskola hauetan hainbat arlo ulertu ahal izateko oinarrizko kontzeptuak azaltzea:

1. Adin aniztasuna: Eskola Txikietan gai honekiko landu dugun ikuspegia aztertzea eta ikas prozesua ezaugarri honen baitan ulertzeak dituen ondorio praktikoak azaltzea.

2. Txikitasuna eta bere ezaugarri kualitatiboak: Eskola Txikietan berezko dugun tamainaren eraginpean dauden ondorio zuzenak ulertzen laguntzea eta bultzatu nahi den ikuspegia lantzea.

3. Landa eremuan kokatuta egotea: ezaugarri honek izan ditzakeen inplikazio pedagogiko eta metodologikoak aztertzea eta ikas prozesuei laguntzeko dauden abantailak aprobetxatzeko estrategiak ematea.

- Ikuspegi metodologikoaren ardatz nagusiak sakontzen laguntzea: ikasgelen antolaketa, curriculumaren diseinua, ikasleen arteko interakzioak, maisu maistren rola, ebaluazioa ...

 

Informazio gehiago

Mamia

Irakurtzea, idaztea, entzutea, hitz egitea ... dimentsio ezberdinetatik jorratu daiteke Hizkuntza Komunikazioa. Guztiei heltzen saiatuko gara neurri batean, baina, bakoitzaren xehetasunak aletzeko ahalegina ere oso garrantzitsua izango da. Praktika teoriarekin uztartzeko eta esaten dugunetik egiten dugun horretarako ibilbide osoa egiteko: praktikak eta proposamenak xehetasunez aztertu, haurren moduak kontuan izan...

Lan saioetan egiten dena eskoletako klaustro osoekin egitea proposatuko da, ondorengo lan saioan hortik abiatzeko datorren gogoeta berria.

Elena Laiz Sasiain izango da mintegia gidatuko duen laguna.

 

Informazio gehiago

Mamia

Munduari begiratzeko modu bat izan daiteke matematika. Zenbakiz eta formaz osatutako errealitatearen perspektibak ikustea, horiez jabetzea, ikertzea, barneratza ... izango dira, besteak beste, jorratuko diren dimensio ezberdinak. Zenbakiak eta eragiketak, neurriak, espazioa eta geometria eta informazioaren trataera ere gai izango dira, neurri batean bakoitzaren xehetasunak aletzeko ahalegina ere oso garrantzitsua izango baita. Praktika teoriarekin uztartzeko eta esaten dugunetik egiten dugun horretarako ibilbide osoa egiteko saiakera egingo dugu: praktikak eta proposamenak xehetasunez aztertu, haurren egiteko moduak kontuan izanez...

Lan saioetan egiten dena eskoletako klaustro osoekin egitea proposatuko da, ondorengo lan saioan hortik abiatzeko datorren gogoeta berria.

Koldo Rabadan Izagirre izango da mintegia gidatuko duen laguna.

 

Informazio gehiago

Mamia

Gipuzkoako Eskola Txikietako hainbat kidek osatutako taldea da eta eskoletan egiten diren ebaluazio prozesuak hobetzeko helburuz dihardu lanean 2017-2018 ikasturteaz geroztik.

Konpetentzien garapenak izan dezakeen ibilbidearen proposamen ireki bat egiten ahalegintzen ari da taldea, dagoeneko Hizkuntza komunikazioaren eta literatutaren konpetentzia eta Matematikarako konpetentzia zein irizpideren baitan aztertu daitezkeen eta zein izan horien lorpen adierazleak proposatuta, ikasturte honetan diziplinako zein zeharakako konpetentzia guztien garapena egiteko helburuz arituko da lanean.

 

Informazio gehiago

Gurasoen formazioa

Mamia

2019-2020 ikasturtean ere izango da Guraso Eskolaren aukera.